Diversen

 Interactie tussen webpagina en leden.

 Naast het “papieren” Groentje heeft Groei & Bloei ook een webpagina.
 Voor de afdeling Hoorn en omstreken is dit: hoorn.groei.nl
 In de toekomst zal dit meer en meer gaan spelen.
 Het “papieren” Groentje verschijnt om de twee maanden, zodat u lang verstoken moet      blijven van tussentijdse informatie.

 Het handige van een webpagina is, dat direct ingespeeld kan worden op veranderingen,    het publiceren van wetenswaardigheden, het vragen of aanbieden van artikelen op    "Marktplaats" , het aanmelden voor een activiteit en noemt u maar op.

 Daarom hebben wij gemeend de website te moeten uitbreiden met de rubriek    “Web-interactie” onder het hoofdje “Activiteiten en Actueel”.

Alles wat u gepubliceerd wilt hebben wordt opgestuurd naar de webbeheerder, die er    dan    voor zal zorgen dat dit na overleg met het bestuur op het web geplaatst
gaat  worden.
 De artikelen worden dan geplaatst onder "Diversen" ==> "Web-reacties"
 Het is namelijk (nog) niet zo dat leden technisch direct kunnen ingrijpen in de bestaande    webpagina’s. 

 Doet u mee, klik dan op een van de links onder Web-interactie.

Het resultaat vindt u onder Diversen==>Ingezonden stukken.

meer

  Nieuwe mogelijkheden !

20
Jul
Volkstuin: verrassingen
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….