Activiteiten & Actueel

Over het beleidsplan 2013-2017

Binnen de vereniging van Groei & Bloei Nederland / België staan we voor nieuwe
uitdagingen. Hiervoor is beleid ontwikkeld. In het Beleidsplan 2013 – 2017 wordt dit nader
uiteengezet. Een van de ideeën die uiting kan geven aan dit beleid is het opzetten van een
nationale Tuinweek”. Dit idee wordt op dit moment uitgewerkt door de Landelijke
Commissie Nationale Tuinweek. Wat hier in de Commissie allemaal ter sprake komt is te
lezen in onderstaand stuk, verwoord door mede Commissie lid, Simon Kranenburg. Zelf heb ik ook plaats genomen in de Commissie om mee te kunnen denken en praten over de
toekomst van onze mooie vereniging. Mocht u na het lezen van onderstaand artikel ideeën
hebben, mogelijkheden zien, laat u dan niet onbetuigd, en stel ons op de hoogte. Wij houden u op de hoogte en hopen natuurlijk op positieve inzet van onze leden.
Mardo Last

Beleidsplan 2013 – 2017

“Als het getij verloopt, moet men de bakens verzetten”. Dit is een oud gezegde uit het
zeemansleven, maar dit is evenzo van toepassing voor alle stervelingen op het droge.
Het getij verloopt eveneens voor de vereniging Groei & Bloei, mede door de recessie en het hiermee gepaard gaande ledenverlies, dus ook hier moeten de richtpunten (bakens)
vernieuwd en/of verzet worden.
Een van de instrumenten die we als vereniging kunnen gebruiken, is het te voeren beleid,
geëffectueerd in een vastgesteld beleidsplan. Een dergelijk plan is vijf tot tien jaar houdbaar en dan dient het noodzakelijker wijs weer aangepast te worden. Het is a.h.w. een levend document, dat periodiek vernieuwd c.q. gewijzigd wordt.

Het nieuwe beleidsplan wordt democratisch in brede kring binnen de vereniging vastgesteld, nadat er in de afdelingen en via de Rayons en Rayonraad in samenspraak met het Hoofdbestuur (HB) een concept is neergelegd. De kern van dit beleidsplan is o.a.:
ledenbehoud en nieuwe mensen nieuwsgierig en enthousiast maken voor de vereniging.
De afdelingen (ca. 140 st.) spelen hierin een belangrijke rol door het organiseren van allerlei activiteiten op groen – en tuingebied, waarbij het aspect van kennisoverdracht en het sociaal gebeuren meestal centraal staat.
In dit kader is besloten dat we als vereniging in 2014 een Tuinweek gaan organiseren, die
regionaal/rayonsgewijs gestalte kan krijgen.
Wat we hiermee willen bereiken is, dat we de passie van een grote groep mensen laten zien op het gebied van tuin – en groenvoorziening in de breedste zin van het woord. Deze week wordt dan afgesloten met het Open Tuinenweekend dat al enige jaren plaatsvindt.
Evenementen, die in de Tuinweek kunnen plaatsvinden of aandacht krijgen zijn o.a.
bloemschikken, lezingen, markten, gecombineerde activiteiten, groenkunst, moestuinieren, schooltuinen, voedselbereiding, educatie, urban gardening, etc., etc., kortom het totale beleven in en om de tuin.
Activiteiten voor en door de leden van de verschillende afdelingen met ondersteuning (o.a.
“marketing box”) van de landelijke vereniging. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks
terugkerend evenement gaat worden waarbij de vereniging Groei & Bloei weer op de kaart
wordt gezet als een actieve (tuin) organisatie, kortom een nationale Tuinweek waarin we
kunnen genieten, proeven, ruiken, leren, beleven en dromen.
Natuurlijk staat en valt een dergelijk evenement met leden die enthousiast zijn en mee willen denken en doen om e.e.a. gerealiseerd te krijgen. Hiervoor is veel inzet nodig, niet alleen van de besturen, maar juist van leden die het leuk vinden om hun passie (tuinieren in al zijn facetten) te delen met anderen en zo de vereniging weer gezond en vitaal te maken.
Dus aarzel niet en laat uw bestuur weten dat u graag mee wilt werken om deze Tuinweek tot een nationaal succes te maken.

Simon Kranenburg
Rayonvoorzitter Noord – Holland – Noord (NHN), lid landelijke werkgroep Nationale
Tuinweek.

meer
21
Jan
Kruiden en appelmoes - Blik op de Tuin 884
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)