Hoorn

Jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Hoorn

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

 

Hierbij nodigen wij alle leden uit om onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij te

wonen.

Datum: donderdag 16 maart 2023

Locatie: wijkcentrum De Zaagtand, adres: Sint Eloystraat 106,1624VW Hoorn

Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Toegang: leden Groei & Bloei afdeling Hoorn e.o.

 

 

pimpelmees (2)

 

AGENDA

1.      Opening

2.      Financieel Jaarverslag 2022

a.      Verslag Kascontrole Commissie

b.      Goedkeuring jaarrekening 2022

c.       Goedkeuring begroting 2023

d.      Verkiezing Kascommissie

3.      Sociaal Jaarverslag 2022

4.      Jubilarissen.

5.      Bestuursverkiezing

6.      Rondvraag

7.      Sluiting

Pauze

Na de pauze gaan we vogels schilderen o.l.v. Daphne

Gerritsma. Iedereen kan meedoen met deze workshop.

Ervaring met schilderen is niet nodig.

Wil iedereen een schort meenemen a.u.b. De gebruikte

verf krijg je namelijk niet meer uit je kleding.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Groei & Bloei Hoorn e.o.