Hoorn

Jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Hoorn

 

Groei & Bloei afdeling Hoorn e.o.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

 

Hierbij nodigen wij alle leden uit om onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij te wonen.
 

Datum.    Donderdag 17 maart 2022

Locatie:   Wijkcentrum  De Huesmolen.

                  Adres: De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn.

Aanvang: 20.00 uur
 Zaal open vanaf 19.30 uur

Toegang: Leden Groei & Bloei afdeling Hoorn e.o.

 
AGENDA

 

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Financieel Jaarverslag 2021begroting 2022
  1. Verslag Kas Controle Commissie
  2. Goedkeuring jaarrekening 2021
  3. Goedkeuring begroting 2022
  4. Verkiezing Kas Commissie
 3. Sociaal Jaarverslag 2021
 4. Jubilarissen.
 5. Bestuursverkiezing
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

Pauze

 

Kleine gezellige workshop o.l.v. Tineke Out. S.v.p. een mesje of een snoeischaar meenemen.

 

Met vriendelijke groet, Bestuur Groei & Bloei Hoorn e.o.