Hoorn

Donderdag 17 november, Lezing Jos Keetelaar

 

 

Op de vele fototochten die Jos heeft gemaakt in de directe omgeving van het Gooi en soms ook wat verder weg zijn er bijzondere ontmoetingen in de natuur en zijn bewoners geweest. Ook bestudeert hij de natuur van zeer nabij.

Het madeliefje is er één die hij heeft gevolgd vanuit zijn tuin. In de ochtend gaan de

 

2022-11-17 Jos Ketelaar foto madeliefje

bloemen open, dit duurt ongeveer 20 minuten. Aan het eind van de middag sluiten de

bloemen en dit duurt dan langer. Overdag zijn de in het hart van de bloemen gelegen

buisbloemen te zien die worden bezocht door kleine insecten. We kijken dan naar de

details van bloemen met een grote van hooguit 2 mm. Ook heeft hij van maart tot

augustus de ontwikkeling van de kamsalamander gevolgd. Het uitkomen van het

 

2022-11-17 Jos Ketelaar foto kamsalamander

 

1,5 mm grote eitje duurt 2 weken en de

ontwikkeling van larve tot de landvorm             

duurt een paar maanden want aan het

eind van de zomer gaat de kamsalamander

het land op en verlaat voor de winter het

water. Een ander bijzonder moment was

het nachtelijke bezoek van de boom-

marter en de havik die ook in de nacht op

pad gaat. Dit zijn maar een paar voorbeel-

den in de voordracht waar landschappen,

bloemen en dieren worden getoond en besproken ondersteund door muziek en door

Jos opgenomen natuurgeluiden want dat doet hij ook nog. In het tweede gedeelte van

de presentatie vertelt hij over de ontmoetingen met een persoonlijke beleving erbij en

de vele wetenswaardigheden over de verschillende natuurverschijnselen.

 

2022-11-17 Jos Ketelaar foto havik