Hoorn

 Korte Cursus Voorjaars Bloemwerk

Na de kerstdagen is het leuk om weer aan het voorjaar te denken, juist in deze onzekere tijden. Ook al weten we op dit moment nog niet of de cursus door kan gaan. U kunt zich aanmelden voor de korte Cursus Voorjaars Bloemwerk.

Bloemen, blad, groen en bij materialen, worden door de docente meegenomen. Zelf neemt u een schaal, glas of iets dergelijks mee, de mee te nemen ondergrond wordt vooraf besproken. De cursus is onder leiding van Tineke Out.

In tegenstelling tot het jaarprogramma gaat de cursus plaats vinden op onderstaande data. Op deze dagen hebben we de beschikking over 2

lokalen zodat we ruim voldoende afstand kunnen garanderen.

De lessen worden gegeven in Kunstcentrum de Blauwe Schuit, (met ventilatie) Uiteraard volgen we de richtlijnen van het R.I.V.M. en houden we ons aan de dan geldende corona maatregelen.

Datum: dinsdag 25 januari, 15 februari en 15 maart.

Tijd: van 09.30 – 12.00 uur

Locatie: Kunstcentrum De Blauwe Schuit, Vredehofstraat 7A, Hoorn

Kosten: leden € 65,00 niet-leden € 81,00

Opgave: Tineke Out, indien mogelijk per mail

groeibloeihoorn.workshops(at)gmail.com

U bent pas ingeschreven na ontvangst van bevestiging. Uw betaling kunt u overmaken op het banknummer van de afdeling NL19ABNA0538782838 t.n.v. Kon Mij TUINB Plantkunde Hoorn. Onder vermelding van Korte Cursus Voorjaarsbloemwerk.

Als de cursus niet door kan gaan of in aangepaste vorm, wordt uiteraard uw betaling teruggestort