Hoorn

Jaarvergadering Groei & Bloei afdeling Hoorn

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Wij houden de situatie rond het Coronavirus nauwlettend in de gaten. In het geval het niet verantwoord is de vergadering door te laten gaan zullen we dat zo tijdig mogelijk laten weten via de mail, facebook en website.

 

Datum:      Donderdag 18 maart 2021

Locatie:     Zalencentrum Cultureel Centrum de Huesmolen

                   Huesmolen 60 1625 HZ Hoorn

Aanvang: 20.00 uur
zaal open vanaf 19.30 uur

Toegang:   Leden Groei & Bloei afdeling Hoorn e.o.

 

Hierbij nodigen wij alle leden uit om onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij te wonen.
 

AGENDA

 

 1. Opening
 2. Financieel Jaarverslag en begroting 
  1. Verslag Kas Controle Commissie
  2. Goedkeuring jaarrekening 
  3. Goedkeuring begroting 
  4. Verkiezing Kas Commissie 
 3. Sociaal Jaarverslag
 4. Jubilarissen
 5. Bestuursverkiezing
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.
 8. Pauze

 

Na de pauze:

          

terugblik