Hoorn

 

 

 

Nieuwsflits

 

 

Afdeling Hoorn e.o.

 

 

 

 

 

Secretariaat:

Barbara Doedens, Dorpsstraat 34, 1688 CG Nibbixwoud
Internet: groeihoorn.nl

E-mail: Groeibloeihoorn.secretaris(at)gmail.com

 

 

 

Online Presentatie ‘’De Groene Lente’’

 

 

 

Beste leden,

 

Het is een memorabel jaar geweest. Een jaar waarin we onze plannen voortdurend hebben moeten aanpassen en moeten hebben leren omgaan met de nodige beperkingen.

We hopen dat u deze feestdagen in goede gezondheid beleeft en we wensen u het allerbeste voor 2021!

 

Bij een aantal van u zal het nieuwe jaarprogramma al op de mat gevallen zijn, en anders volgt deze spoedig. U zult zien dat we een aantal aanpassingen hebben gemaakt in vergelijking met andere jaren. En, zoals u ook afgelopen jaar heeft gemerkt zullen wij in moeten spelen op de actuele situatie rond het coronavirus en dat we zo nodig activiteiten zullen moeten afgelasten of verplaatsen. Dus hou onze website en nieuwsflitsen in de gaten!

Een eerste belangrijke aanpassing op de jaarkalender kan ik al melden; Ons groenevenement ‘’Gardenista’’ is verplaatst van mei naar 22 t/m 26 september. Dat betekent ook dat de excursie naar Gardenista/tuinbezoek op vrijdag 24 september gaat plaatsvinden

 

De presentaties in het voorjaar zullen niet in de Huesmolen plaatsvinden, maar we zullen deze zoveel mogelijk digitaal uitvoeren. Dat zal wennen zijn, maar we hopen dat we toch veel leden weten te bereiken op deze manier.

 

De eerstkomende presentatie zal een online inspiratiesessie zijn:

 

“De Groene Lente’’’

Dinsdag 12 januari. 19.30 uur

 

Deze sessie zullen we doen in samenwerking met Stichting “Risdam-Noord Groen”. Hier zullen een drietal sprekers, waaronder ikzelf, verschillende suggesties geven voor het vergroenen van tuinen.

 

Voor deze sessie moet u zich uiterlijk 7 januari aanmelden. Zie bijlage.

Ik hoop op een geslaagde avond en op veel belangstelling!

 

Met groene groeten,

 

Dick van Kleinwee