Hoorn

Jaarvergadering 2019

Algemene ledenvergadering

 

Secretariaat:

Barbara Doedens, Dorpsstraat 34, 1688 CG Nibbixwoud
Internet: groeihoorn.nl

E-mail: Groeibloeihoorn.secretaris(at)gmail.com

 

Ledenvergadering Groei & Bloei Hoorn 2020

 

Beste leden,

 

We hebben helaas opnieuw de jaarvergadering moeten annuleren omdat het in de huidige omstandigheden niet verantwoord kon worden georganiseerd. Erg jammer, want het is elk jaar weer een gezellige bijeenkomst waar we de nodige mensen in het zonnetje zetten met aansluitend een leuk programma na de pauze.

 

Nogmaals uitstellen naar later dit jaar leek ons niet realistisch. In overleg met het landelijk bestuur van KMTP Groei en Bloei is daarom gekozen voor de volgende procedure:

 

·  De jaarstukken 2019 worden in concept naar het landelijk bureau gestuurd, met een briefje erbij dat deze nog niet zijn vastgesteld;

·  De jaarstukken zijn in te zien op onze website . De financiële stukken zijn op aanvraag in te zien. U kunt hiertoe een verzoek per email versturen naar j.blankendaal(at)hetnet.nl  Graag horen wij het als u vragen of opmerkingen heeft!

·  wanneer in 2021 wel een jaarvergadering gehouden kan worden, kunnen op dat moment de stukken voor twee jaar tegelijk worden vastgesteld.

· Ter informatie; De kascommissie, bestaande uit Carla Westra en Nannie Wolke heeft de jaarrekening 2019 inmiddels goedgekeurd en is bereid dit ook voor 2020 te doen. Carla en Nannie; bedankt voor jullie hulp!

 

 

Wat we graag wilden toelichten tijdens de jaarvergadering is de uitslag van de puzzeltocht die we in augustus hebben georganiseerd. Heel wat leden hebben aan de fietstocht meegedaan. De vragen bleken helaas nog wel eens te moeilijk, dus we hebben lang niet van elke deelnemer ook uiteindelijk het formulier ontvangen.

 

We hebben voor ieder inzender een prijsje klaar staan. Maar de hoofdprijzen gaan natuurlijk naar de top drie:

 

Eerste prijs: Annie Vlaar

 

Tweede prijs: Menno Haakma en Rini Berkhout

 

Derde prijs: Henk en Agnes Dudink

 

Jullie krijgen binnenkort bericht over de prijzen. Gefeliciteerd!

 

Het bestuur

 

 Notulen jaarvergadering donderdag 21 maart 2019

 

 1. Aanvang 20.00 uur

 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij vertelde dat we dit jaar 60 jaar bestaan daarom bij de koffie een lekker petit fourtje. Er zijn op 1 januari  391 leden. En vandaag 35 leden aanwezig.

Samen met de gemeente Hoorn steunen we de Groenvisie van Risdam- Noord door besprekingen samen, hoe we de gemeente groener kunnen krijgen.

 

 1. Financieel jaarverslag

 

Dick geeft het woord aan José die de balans toelicht. We komen op een verlies van € 583,57

 

 • Vraag vanuit de zaal door Bert Meskers; De Rabobank steun verenigingen of wij dat ook kunnen krijgen. Ik heb geïnformeerd en dat kan niet omdat wij rekening hebben bij de Rabobank.
 • Vanuit de zaal licht Menno e.e.a. toe wat betreft kascontrole hij heeft samen met Nannie de kascontrole uitgevoerd, complimenten aan Jose die decharge verleent.
 • Dick vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn? Begroting goedgekeurd.
 • Carla Westra meld zich aan, volgend jaar gaan Nannie en Carla de kascontrole uitvoeren.
 1. Sociaal jaarverslag

 

 

Sociaal jaarverslag wordt voorgelezen door Tineke

 

 • Dick bedankt Tineke en vraagt of er nog vragen n.a.v. dit verslag vanuit de zaal zijn?
 • Jantina vraagt of wij alleen met Hoorn in contact komen met de groenvisie. Ja zegt Dick wij zijn uniek.
 •  Mardo vertelde dat er 27 gemeentes mee doen met operatie Steenbreek, door minder tegel en meer groen. Samen met Groei en Bloei een contract getekend daarvoor.
 • Dank aan Tineke voor deze bijdrage.
 1. Jubilarissen

Mevr. Krikke en mevr. Entius zijn 25 jaar lid en konden niet aanwezig zijn op deze avond. Er wordt een cadeaubon toegestuurd.

 

 1. Bestuursverkiezing
 • Er zijn geen aftredende dit jaar.
 • Als nieuwkomer wordt Barbara Doedens  voorgedragen  en ook hier wordt mee ingestemd. Barbara heeft zich voorgesteld aan de leden.
 1. Rondvraag
 • Dick heeft uitgelegd dat we een nieuwe actie hebben voor de leden. Een Felco Snoeischaar nr14 een kleine maat. Voor de leden een staffelkorting.
 • 13 mei begint Gardenista dit is een onderdeel van Groei en Bloei voor het eerste jaar en zal dan ook elk jaar herhaald worden een groot evenement met veel standhouders, echt een aanrader om er heen te gaan.
 • Bert Meskers gaf het bestuur een compliment, en ook het blad vindt hij prachtig.
 • Elly Elling zegt dat er weinig bloemschikken in het blad staat. Ze wil dat er een folder wordt verspreid in de Bangert- Oosterpolder, om de mensen te overtuigen dat het groener moet worden.
 • Floor zei dat de gemeente Hoorn vorig jaar ideeën gaven?
 1. Sluiting

 

Om 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

PAUZE in de pauze wordt er een drankje met hapje geschonken door Groei & Bloei

 

Na de pauze de een foto quiz gemaakt door Tineke en Barbara.

 

De avond sluiten we af met voor alle aanwezigen een prachtige multicoler Hyacint.

 

Sociaal jaarverslag 2019

 

Wij kijken terug op het jaar 2019 het 60ste jaar dat de afdeling Hoorn en omstreken van de Vereniging Groei & Bloei bestaat.

 

Bestuur

Het bestuur bestond uit vijf leden, te weten de voorzitter Dick van Kleinwee, penningmeester Barbara Doedens, secretaris  José Blankendaal en twee algemene leden t.w. Tineke Out en Marjon Hand.

 

Vergaderingen

Het bestuur kwam zes keer in vergadering bijeen. En had veel overleg per mail en app.

Het was in maart en september vertegenwoordigd bij de rayonvergadering, en bij de algemene landelijke vergadering van de vereniging in juni en november in Amersfoort.

 

Aantal leden

Op 31 december 2019 had onze afdeling 379 leden.

 

Presentaties:

Afgelopen jaar zijn er 5 presentaties gehouden met diverse interessante onderwerpen, in Cultureel Centrum De Huesmolen en werden over het algemeen goed bezocht. Ook was er de jaarvergadering op 21 maart.

 

Activiteiten

*Onze activiteiten zijn elk jaar weer divers. Een aantal evenementen blijven ieder jaar terugkomen.

 

*De Zaaiclub was weer actief en kwam meerdere keren bijeen.

 

*Nieuw was dit jaar de cursus vermeerderen, de deelnemers hadden 3 bijeenkomsten en hebben veel geleerd.

 

*Met de buurtgroep ‘’Risdam-Noord groen!”, en medewerking van de KNNV en ‘’Stadslandbouw Hoorn” hebben we op 20 april de Planten ochtend in Risdam Noord georganiseerd.

 

*In de Nationale Tuinweek hadden we de Fietstocht met mooie Open Tuinen in de dorpen Berkhout mw. Belt en, fam. Pronk, Piet en Ada Bakker en fam. Brinkman in Avenhorn en fam. Ruiter in Grosthuizen.

 

*De Open Tuinen ochtend vond plaats in 3 mooie tuinen in Wognum. Fam. Bobeldijk, Frans en Marianne Vulker en Adri en Tineke Out.

 

*i.v.m. het 60 - jarig jubileum was er dit jaar voor het eerst een Amusetour georganiseerd, de volgende tuineigenaren hadden hun tuin (keuken) ter beschikking gesteld: Carla Westra, Laeta Schermers, Theo en Carla Bot, Dick en Monique van Kleinwee, Ben en Bets Gitzels, Truus en Kees Vlaar. Het was heerlijk en heel gezellig in mooie tuinen.

 

*Donderdag avond 20 juni hebben we een bezoek gebracht aan de Torteltuin, de schooltuin van basisschool de Pontonnier in Risdam Zuid, je zou willen dat alle kinderen in zo’n groene omgeving naar school kunnen.

 

De Tuinuitwisseling, was dit jaar geen uitwisseling maar een bezoek aan de tuin van fam. Schouten in Heiloo, oud lid Reina Nuyens in Bergen en onze leden Jacqueline Verbeek Marga en Paul Holtkamp in Alkmaar met mooie tuinen.

 

*High Tea Theetuin the Twins in Benningbroek, lekker en gezellig.

 

*De Zomerzotte Avond, door vele leden bezocht deze keer bij Tilia Jong in Zwaag was weer heel gezellig.

 

*In september werd een bezoek gebracht aan de Dahlia kwekerij van Peter Komen in Anna Paulowna, waarbij we allemaal een prachtige bos Dahlia’s hebben gekregen.

 

 

Reizen en excursies:

*Dit jaar waren er weer een aantal excursies en een meerdaagse reis.

 

 

 

Mei

Gardenista

28, 29 juni

Tuinreis Gelderland en Overijsel

27 juli

Eendaagse Tuinreis naar Brabant, Limburg en Gelderland

 

 

 

 

*Vanzelfsprekend hebben wij ook workshops gehouden. Een aantal werden door de vele aanmeldingen zelfs 2 of 3 maal georganiseerd.

 

1 november

Workshop gereedschap onderhoud

2x

Paasworkshop

4 mei

Workshop determineren in het Beemster Arboretum

1 november

Wilgentenen bij Hans Engberts

15 oktober

Herfstworkshop

2x december

Kerstkrans

2x december

Kerstworkshop

 

Cursussen:

*Naast onze cursussen bloemstyling algemeen en niveau 2 zijn er korte cursussen Seizoensgebonden Bloemwerk georganiseerd zowel in het voorjaar als in het najaar.

 

 

2x cursus Kransen

 

Bloemstyling Niveau 2 (8 avonden)

Korte cursus Voorjaarsbloemwerk (3 ochtenden)

Korte cursus Herfstbloemwerk (3 ochtenden)

 

De deelneemsters gaan altijd weer met een blij gevoel en een mooi arrangement naar huis.

 

*Op 6 april vond het Regionaal Evenement Bloemschikken in de Nieuwe Bavo in Haarlem plaats.

Mart Groen heeft met veel plezier namens onze afdeling hieraan deelgenomen. En heeft in haar categorie de 1e prijs gewonnen.

 

 

Deelname overige activiteiten

*23 maart vond de actie Tegel eruit, plant erin plaats bij Intratuin in Hoorn, ruim 488 tegels zijn ingeleverd waarvoor Intratuin 2 planten beschikbaar stelt. We zijn hierbij op de 2e plaats geëindigd. En hebben nieuwe leden kunnen werven.

 

 

De voorzitter was aanwezig op 22 juni in het Clusiuscollege bij  de presentatie van de Groenvisie van de Gemeente Hoorn die later in het jaar  is vastgesteld door de gemeenteraad en in 2020 uitgevoerd zal worden in samenwerking met de groenorganisaties.

Er was in 2019 ook samenwerking met de Gemeente bij de actie Tegel eruit, plant erin en bij de plantjes markt in  Risdam Noord.
Een afgevaardigde  van de Gemeente was bij de acties aanwezig en de Gemeente verzorgde de communicatie via de gemeentekanalen.

Groei en bloei is partner van de Steenbreek, net als de Gemeente.
Duurzaamheids gerelateerde onderwerpen van onze agenda kunnen we op de  website van de Steenbreek zetten.

 

De nieuwsbrief van Groei & Bloei Hoorn verscheen 5 maal dit jaar. Daarnaast verschenen diverse nieuwsflitsen op het moment dat er een activiteit te vermelden was.
 

Facebook en website Afdeling Hoorn

Zowel onze Facebookpagina als website worden regelmatig voorzien van nieuws, activiteiten, impressies van bloemstyling cursussen en vele prachtige foto’s.

 

Tevens werden diverse activiteiten aangekondigd in het NHD, huis-aan-huisbladen van de regio en dorpsbladen.

 

Met dank aan …

Mede namens ons Bestuur een speciale dank voor alle commissie leden en vrijwilligers die zich voor de vereniging hebben ingezet.